Vatbuz Akıllı İklimlendirme Sistemleri A.Ş. TR Vatbuz Akıllı İklimlendirme Sistemleri A.Ş. EN

İNSAN KAYNAKLARI

Anasayfa İNSAN KAYNAKLARI

Firmada açık bulunan bir kadroda görev almak isteyen adaylar : 

a) Özgeçmiş göndererek, 

b) İlana istinaden, 

c) Çağrılara uyarak, 

İnsan Kaynakları Bölümü’ne müracaat ederler. İşe müracaat eden adaylardan “İş Başvuru Formu “ doldurmaları istenir. İş Başvuru Formu’ nun eksiksiz ve doğru cevaplar verilerek doldurulması esastır. İş Başvuru Formu sadece müracaat niteliğinde olup, iş talep edenin işe kabulü anlamına gelmez. 

İş görüşmelerine davet edilecek adayların; 

- “Personel Talep Formu” ndaki bilgi ve yeteneklere sahip olması, Görevin gerektirdiği özel durumlar hariç, askerlik görevini yapmış olması veya askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekmektedir. (Stajyer ve geçici görevli personel bu şartın kapsamı dışında kalır.) 

- Davet edilen adaylara pozisyon için gerekli tüm testler yapılır. Beyaz yaka personeli için Kişilik Envanteri, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Yabancı Dil Seviye Testi uygulanırken; Mavi Yaka personeli için Kişilik Envanteri test uygulaması yapılır. 

- Yapılan test uygulamalarından sonra İşe Alım Uzmanı tarafından pozisyon için gerekli yetkinlik bazlı mülakat yapılır. 

- Görüşmeler ve referans araştırması tamamlandıktan sonra olumlu bulunan adayların işe alınma kararı, insan kaynakları yöneticisi ve ilgili departman yöneticisi tarafından verilir. İşe alım kararı verilmiş adaylar, Genel Müdürün onayına sunulur. 

- Genel Müdür tarafından da onaylanan adaylar sağlık kontrolünden geçirilir ve işe alınma kararı adaya iletilir. Görüşmeler neticesinde olumsuz bulunan adaylara telefon ile sonuç bildirimi yapılır.