Vatbuz Akıllı İklimlendirme Sistemleri A.Ş. TR Vatbuz Akıllı İklimlendirme Sistemleri A.Ş. EN

İNSAN KAYNAKLARI

Anasayfa İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız: 

✓ Şirket stratejileri doğrultusunda pozitif değişim başlatmak ve yönetmek. Mevcut ve gelecekteki insan kaynağını planlayarak iş gücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamak. 

✓ Yenilikçi, gelişime açık, kişisel farkındalığı yüksek, kendisini şirket stratejileri ve hedeflerine kolayca adapte edilen insan kaynağını belirlemek ve fırsat eşitliği yaratarak bu insan kaynağına yatırım yapmak. 

✓ Şirketimizin ve çalışanlarımızın sahiplendiği bir kurum kültürünün sağlanması amacıyla açık ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak. 

✓ Çalışanın kişisel ve mesleki gelişiminin desteklenmesi amacıyla ortak ve adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamak. 

✓ Şirketimizin ve çalışanlarımızın beklentisi doğrultusunda, memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmek ve bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını düzenli periyotlarda ölçümlemek. 

✓ Çalışanların iş kanunlarına ve VatBuz Soğutma Sosyal sorumluluk politikasına uygun bir çalışma ortamında çalışmasını takip ve kontrol etmek; bu yönde gelen dilek ve şikayetleri değerlendirmek. 

✓ Çalışanların eğitim sürecine katılımını teşvik etmek, iç ve dış kaynak kullanımı sağlamak yoluyla kurum ve çalışan arasında ‘’ kazan kazan! Felsefesi kurabilmek. 

✓ Çalışanlarla ilgili tüm faaliyetleri süreç yönetimi olarak yapılandırmak yürütmek, izlemek, raporlamak ve sürekli geliştirmek. 

✓ Şirketin iş süreçlerinde tüm departmanlarda yatay ilişki içinde çalışmak, daima güler yüzlü, paylaşımcı ve güvenilir bir şekilde hizmet etmek.